Test review: WAIS IV NL

Informatie van de testuitgever De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-IV-NL meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen tussen de 16 en 84:11 jaar […]

Test review Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

Informatie van de testuitgever De WCST is een neuropsychologische test waarmee stoornissen in de cognitieve flexibiliteit worden opgespoord. De test is vooral gericht op het vermogen om tijdens een cognitieve taak van doel te wisselen (task-switching), bijvoorbeeld het switchen van sorteren op kleur, naar sorteren op vorm. De kandidaat krijgt een stapel kaarten met verschillende […]

Test Review Stroop

Informatie van de testuitgever Klassieke veelgebruikte psychologische test voor het vaststellen interferentie bij kinderen en volwassenen. De Stroop meet de interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren bij kinderen volwassenen. De test bestaat uit drie kaarten (I, II en III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan […]

Test Review Theory of Mind-Revised (TOM-R)

Informatie van de testuitgever De ToM – Theory of Mind – test-R is een van de weinige instrumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde wijze benadert. De TOM-R meet in hoeverre kinderen beschikken over een ‘theory of mind’: de mate waarin kinderen beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit. De TOM ontwikkelt […]

Test review Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS-NL)

Informatie van de testuitgever De BADS is de “volwassen versie” van de BADS-C en kan afgenomen worden bij personen vanaf 15 jaar oud. Het doel van de BADS is het meten van problemen in het dagelijks functioneren voortkomend uit plannings- en organisatiestoornissen. De BADS bestaat uit zes subtests: Regel-Wissel, Actie-Plan, Sleutel-Zoek, Temporele schatting, Dierentuin-Plattegrond en […]

Test Review Vineland-Z

Informatie van de testuitgever De Vineland-Z bestaat in totaal uit 225 items die verdeeld zijn over drie domeinen: (1) Communicatie (Com, 67 items), (2) Dagelijkse Vaardigheden (Dag, 92 items), Socialisatie (Soc, 66 items). Het domein Communicatie richt zich op communicatie in de ruimste zin door middel van mimiek, gebaar, gesproken (receptief en expressief) en geschreven […]

Test Review SEO

Informatie van de testuitgever De SEO is een vragenlijst gebaseerd op Dosen waarmee middels voorzichtig een schatting gedaan kan worden van de sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd. Aan de hand van een interview waarbij ouders gevraagd wordt naar gedrag van hun kind, wordt informatie verkregen die men scoort aan de hand van fases. Naast het traditionele interview is […]

Test review Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK)

Informatie van de testuitgever Met de VvGK6-16 kan worden nagegaan of en in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD), ‘Oppositional Defiant Disorder’ (ODD) en ‘Conduct Disorder’ (CD) bij een kind aanwezig zijn. Daarbij dient de DSM-IV als uitgangspunt. De VvGK omvat 42 gedragsbeschrijvingen waarbij de ouder of leerkracht dient aan […]

Test review ASEBA (CBCL, TRF en YSR)

Informatie van de testuitgever De ASEBA omvat meerdere vragenlijsten. Zo is er een versie voor jongerne (YSR), ouders (CBCL) en leerkrachten (TRF). De informanten kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. De vragenlijsten hebben 118 specifieke vragen over emotionele en gedragsproblemen en twee open vragen over andere problemen. […]

Test review ADHD-vragenlijst (AVL)

Informatie van de testuitgever De ADHD vragenlijst (AVL) is ontwikkeld om bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de (gedrags)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. Daarbij verwijst ADHD naar de volgende drie basisvormen van probleemgedrag bij kinderen: aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht), hyperactiviteit (overbeweeglijkheid en motorische onrust), impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd […]