Categorieën
Test review

Test review: WNV-NL

Informatie van de testuitgever
De Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL) is een intelligentietest welke ontwikkeld is om de algemene intelligentie te meten bij kinderen en adolescenten met een communicatieve handicaps of met een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. De testuitgever Pearson geeft aan dat de test ook zeer goed algemeen bruikbaar is. De test is ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 4 t/m 21 jaar, bij wie er dus geen verbale intelligentietest afgenomen kan worden. Verder is deze test ook goed bruikbaar voor doven, slechthorende, kinderen met spraak- en taalproblemen, kinderen met een allochtone achtergrond en autistische kinderen.
De test bestaat uit een aantal subtesten waarbij geen beroep gedaan wordt op de verbale mogelijkheden van een kind. De instructie van de test is gemaakt met pictogrammen die duidelijk aangeven wat er van een ind verwacht wordt. Er zijn twee leeftijdscategorieën, namelijk 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 21 jaar. De afname duur is voor de gehele test ongeveer 45 minuten. De verkorte vorm duurt ongeveer 20 minuten.
Per leeftijdscategorie worden er verschillende subtesten afgenomen:
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar: Matrix Redeneren, Substitutie A, Figuur Leggen en Herkennen.
Voor kinderen van 8 t/m 21 jaar: Matrix Redeneren, Substitutie B, Ruimtelijke Oriëntatie en Plaatjes Ordenen.

De WNV NL wordt uitgegeven door Pearson en kost € 1782,62 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
Kwaliteit van de testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Goed
Normen: Goed
Betrouwbaarheid: Voldoende
Begripsvaliditeit: Goed
Criteriumvaliditeit: Voldoende

Eigen ervaring:
Ik heb zelf gen ervaring met de WNV-NL. De tes6t wordt wel bij ons instelling gebruikt en een collega van mij heeft de test al enkele keren afgenomen, Haar eerste ervaring is prettig, namelijk dat het een korte test is waardoor de afname niet lang duurt. Ook de visuele instructie lijkt prettig voor kinderen te zijn. Toch rees er bij haar ook enkele vraagtekens: er worden maar 4 subtesten afgenomen en dan een totaal IQ berekend. Dit lijkt wat beperkt, zeker omdat er ook enkele ruimtelijke vaardigheden missen zoals Blokpatronen en Figuur Leggen uit de WISC-III NL. Mogelijk kan de WNV-NL hierdoor misschien een overschatting van het IQ geven. Ook zijn er twee subtests die qua items overeenkomt met de WISC-III  NL. Hierdoor moet er toch goed gekeken worden dat er rekening gehouden dient te worden met leereffect wanneer er bij het  kind al een WISC-III NL is afgenomen.

Categorieën
Test review

Test review: WISC-III NL

Informatie van de testuitgever

De WISC-III NL heeft tot doel om de algemene intelligentie te bepalen. De test is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.  De WISC III NL wordt individueel afgenomen en de afname duur is ongeveer 75 minuten. De WISC III NL  bestaat uit 13 subtests, gegroepeerd als Verbale en Performale subtests. Er is één subtest aanvullend en twee subtests zijn optioneel. De WISC-III NL bestaat uit: 1. Onvolledige Tekeningen, 2. Informatie, 3. Substitutie, 4. Overeenkomsten, 5. Plaatjes Ordenen, 6. Rekenen, 7. Blokpatronen, 8. Woordkennis, 9. Figuur Leggen, 10. Begrijpen, 11. Symbolen vergelijken(optionele subtest), 12. Cijferreeksen (aanvullende subtest) en 12. Doolhoven (optionele subtest).
De WISC-III NL wordt uitgegeven door Pearson en kost €1409,56 incl. BTW.

Cotanbeoordeling uit 2005

Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
Kwaliteit van de testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Goed
Normen: Voldoende
Betrouwbaarheid: Voldoende (interpretatie op subtestniveau wordt afgeraden)
Begripsvaliditeit: Voldoende
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende (te weinig onderzoek)

Eigen ervaring:
Al ruim 3,5 jaar neem ik de WISC-III NL af. Ik merk dat er voldoende afwisseling is tussen de verschillende subtests. Het scoren van de antwoorden is in het begin met name bij de verbale subtests even wennen. De handleiding heeft veel antwoord categorieën benoemd, maar vaak antwoordt het kind tussen een 1 en 2-punts antwoord. Wanneer de ruwe scores omgezet zijn in normscores kan met behulp van de WISC scorehulp van Drs. Y. Kaldebach (klik hier om te downloaden) eenvoudig de interne consistentie van de schalen bepaalde worden. Tevens rekent de scorehulp uit of er sprake is van een harmonisch profiel.