Over mij

Ik ben Moniek Coorn-Baaij. Sinds september 2007 ben ik afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens mijn studie was ik student-lid van het dagelijks bestuur van de vakgroep Kinder- en Jeugdpsychologie en ondersteunde ik onderzoekers in opleiding bij hun onderzoeken middels data verzamelen. Mijn afstudeer-onderzoek betrof onderzoek naar de samenhang tussen autisme classificatie instrumenten en verstandelijke beperking, waarbij we gekeken hebben in hoeverre de autisme classificatie instrumenten nog voldoende onderscheidend waren bij mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb het laatste jaar van mijn opleiding tevens stage gelopen bij Pedagogisch Centrum Basis in Perspectief te Nieuwegein, waar ik na mijn stage ben blijven werken. Van augustus 2009 tot april 2018 heb ik gewerkt bij Bosman GGZ, waar ik in maart 2014 mijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heb afgerond. Sinds mei 2018 werk ik bij Jeugd GGz, onderdeel van de Dimence groep. Vanaf 1 februari 2020 mag ik mij Klinisch Psycholoog noemen.

Ik werk met een zeer diverse doelgroep, zowel qua leeftijd en problematiek. De kinderen die ik zie in mijn werk zijn tussen de 0 jaar en 18 jaar oud en hebben diverse soorten problemen, zoals hechtinsgproblemen, traumagerelateerde problemen, neurobiologische oriblemen (o.a. ADHD, ASS, leerproblemen), gedragsproblemen, internaliserende problemen en/of beginnende persoonlijkheidsproblemen. Tevens zijn ouders nauw betrokken bij het onderzoek en de behandeling van hun kinderen. Elk kind is uniek en groeit op in zijn eigen unieke omgeving. Ik vind het daarom belangrijk om maatwerk te leveren en goed te bekijken wat dit gezin nodig heeft en wie er voor de behandeling wordt uitgenodigd. Soms volstaat het werken via de ouders, soms kies ik alleen om het kind te behandelen en soms wordt er gekozen voor een combinatie van beiden. Dit wordt elke keer opnieuw afgewogen. Mijn expertise betreft oplossingsgericht werken, mindfulness en cognitieve gedragstherapie.