Herkansing voor ontspoorde kinderen

Op de donderdagavond is Prem terug met zijn programma ‘ De herkansing’ waarin hij jongeren die ontsporen een kans geeft om hun leventje weer op de rit te krijgen. Prem heeft een nogal directe manier van aanpak welke voor Ieteke uit de eerste aflevering goed uitpakte. Prem opent deuren die tot dan toe gesloten waren voor Ieteke en haar moeder. Door zijn directe aanpak lukt het Prem om weer een stukje positiviteit in Ietekes leven te brengen. Maar is zijn aanpak ook effectief?

Internetverslaving: een serieus probleem?

Is internetverslaving een serieus probleem? Wat is een verslaving en valt internetverslaving eigenlijk wel te onderscheiden en wat zijn de gevolgen voor kinderen?
Schokkend is dat 3% van de Nederlandse jongeren in de eerste en tweede klas van het Voortgezet Onderwijs compulsief gebruikt maakt van het internet, met negatieve psychosociale problemen tot gevolg.

Het speuren naar nieuwe verklaringen

De DSM is ontwikkeld om meer overeenstemming te krijgen in de chaos van klachten, symptomen en ziektebeelden. Toch blijft het vaak zoeken naar nieuwe verklaringen voor gedragingen dat niet geheel binnen zo’n stoornis vallen. Binnen het vakgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn zo onder andere de beelden McDD en NLD onstaan. Is dit juist? Voor- en nadelen van deze diagnosen.

Diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen

Al jaren is men op zoek naar gedegen onderzoeksinstrumenten om diagnosen binnen het Autisme Spectrum vast te stellen. Er zijn er dan ook al vele ontwikkeld voor zowel screening als handelingsgerichte diagnostiek zoals de PEP-R, CARS, DISCO, ADOS, ADI-R, ABC, AUTI-R, VISK, SEV, AVZ-R en zeer recent is de ESAT ontwikkeld. Bij het samenstellen van een goede testbatterij is het vaak lastig om de juiste testbatterij vast te stellen. Wat is autisme precies, welke instrumenten zijn er en welke diagnostiek is geschikt? Tevens zal er kort ingegaan worden op eigen onderzoek

Ethiek: Mogen ouders met psychische problemen opvoeden?

Burnsting et al. (2009) stelde dat “Indien een ouder de diagnose ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’ heeft gekregen …, dan zou het uitgangspunt moeten zijn dat die ouder niet als primaire opvoeder kan fen”. Dit is een gevoelig punt en raakt de grenzen van Ethiek. Wat is het effect op kinderen wanneer ouders een psychische aandoening hebben en is het de oplossing om ouders met psychische aandoeningen niet als hoofdopvoeder te zien?

Columbine: een complexe samenhang tussen factoren of puur toeval?

In dit artikel zal er worden ingegaan op zelfmoordneigingen en -pogingen onder adolescenten. Er zullen enkele gerelateerde factoren als depressie; academische prestatie, locus of control en zelfwaarde; copingstrategieën; familie factoren; populariteit en het dragen van wapens worden besproken. Vervolgens zal er een case studie gedaan worden aan de hand van deze factoren. De case studie zal ingaan op het bloedbad dat is aangericht is door twee scholieren op de Columbine High School op 21 april 1999, maar is hedendaags ook generaliseerbaar naar andere incidenten zoals in Duitsland (11-03-2009) of de schietpartij op Virgina Tech (april 2008)

Ik en de rest van de wereld

Bij de geboorte heeft het kind geen besef van de wereld om hem heen, hij heeft een egocentrisch perspectief. In de beginjaren leert het kind steeds meer perspectief nemen. Hoe verloopt deze ontwikkeling van perspectief nemen? Paiget had hierover al enkele ideeën welke hij in stadia indeelde. Jaren later doet men nog steeds onderzoek en komt er steeds meer aandacht voor het leren perspectief nemen.

ADHD: een voedingsprobleem?

In de ontwikkeling van kinderen kan er het een en ander misgaan. Een kind kan dan verschillende problematieken ontwikkelen waaronder ADHD. Er zijn vele hypothesen om ADHD te verklaren. Één hiervan is de allergiehypothese van Ben Feingold (1975). Uit deze hypothese is een heel dieet afgeleid. Volgens Feingold verbetert het gedrag van kinderen wanneer ze een dieet volgen dat vrij is van toegevoegde kleur- en smaakstoffen. Ook suikers moeten vermeden worden. Toch blijkt er uit verschillende onderzoeken geen eenduidige conclusie naar voren te komen. Er zijn inderdaad onderzoeksresultaten die de theorie van Feingold bevestigen. Er zijn echter ook een aantal onderzoekers die deze theorie verwerpen of verder specificeren.

Visuele biofeedback therapie bij dyslexie

Kinderen zijn verplicht om totdat ze 16 jaar oud zijn om naar school te gaan. Hier leren ze onder andere lezen en schrijven. Een kind kan problemen op school krijgen wanneer het een leerstoornis heeft zoals dyslexie. Dyslexie is een stoornis met een neurobiologische basis. De linker posterieure en de occippitaal-parietaal gebieden vertonen een ander EEG bij dyslectische kinderen. Het blijkt dat deze gebieden niet of nauwelijks interacteren waardoor het lezen bemoeilijkt wordt. Een interventie die zou kunnen werken is visuele biofeedback therapie (in Nederland bekend onder de naam BrightStar). Het blijkt dat er met behulp van BrightStar een verbetering optreedt in de vloeiendheid waarmee gelezen wordt. Echter op nauwkeurigheid werden geen significante verschillen gevonden.