Categorieën
Artikelen

Weer de zwarte piet naar Bureau Jeugdzorg

Wederom is Bureau Jeugdzorg negatief in het nieuws. Er wordt hen verweten niet opgetreden te hebben, waardoor een pedagogische medewerkster een kind uit huis haalde. Is het terecht om weer Bureau Jeugdzorg de schuld te geven? En mag een pedagogische medewerkster een kind zomaar uit huis halen als hulpverleningsinstanties niet handelen?

Afgelopen week waren er wederom negatieve berichten over het niet adequaat handelen van Bureau Jeugdzorg en het AMK. Een pedagogische medewerkster “ontvoerde” en 8-jarig jongetje uit zijn ouderlijk huis na herhaaldelijk om hulp vragen aan hulpverleningsinstanties waaronder Bureau Jeugdzorg. Inmiddels is het desbetreffende jongetje onder toezicht gesteld door Bureau Jeugdzorg. Meteen laait de discussie weer op of Bureau Jeugdzorg wel adequaat handelt in dit soort casussen. Ook worden er vraagtekens gezet of het handelen van de pedagogische medewerkster wel kan.

Uit de statistieken blijkt dat in 2007 in totaal 29.500 kinderen onder toezicht gesteld waren door jeugdzorg. Dat was al 41% meer dan in 2000. Er zijn meerder casuï in het nieuws geweest waarin er nalatigheid van Bureau Jeugdzorg verweten wordt, zoals bij Savannah en het Maasmeisje. Sindsdien is het voor Bureau Jeugdzorg nog lastiger geworden om gezinsvoogden te vinden. Hierdoor neemt de werkdruk op de huidige gezinsvoogden toe. Zoals in ieder beroep zijn er  kwalitatieve verschillen tussen werknemers, zo ook tussen gezinsvoogden. Er zijn gezinsvoogden die niet inlezen in dossiers (zoals enkele weken terug ook bleek uit een uitzending van Undercover Nederland), maar daarentegen zijn er ook hele betrokken voogden die zeer goed ingelezen zijn. Er zijn tevens genoeg voogden te vinden die goed luisteren naar alle betrokkenen om een kind heen en handelen vanuit het kind. Juist voor deze gezinsvoogden is het niet fair dat er alleen maar negatief over Bureau Jeugdzorg wordt geschreven.

Terugkerend naar de meest recente situatie waarin Bureau Jeugdzorg wederom nalatigheid wordt verweten. In de nieuwsmedia wordt er voornamelijk geschreven dat Jeugdzorg niet optrad waarom de gezinshulp het jongetje uit huis haalde. Helaas is het nog heel ingewikkeld, ook als Jeugdzorg, om een kind uit huis te laten halen. Gelukkig zijn die regels scherp, zodat er niet ten onrechte kinderen uit huis geplaatst worden. Hoe Jeugdzorg precies gehandeld heft in deze casus is moeilijk terug te vinden in het nieuws. Alleen negatief uitlaten over Bureau Jeugdzorg is daarom erg makkelijk. Of de gezinshulp terecht het jongetje uit huis haalde? Gezien de beelden, zoals bijvoorbeeld uitgezonden door RTL’s Editie NL, kan men goed invoelen waarom deze gezinshulp zo gehandeld heeft. Deze mevrouw lijkt met veel bevlogenheid haar taken te vervullen en haar verantwoordelijkheden daar dan ook in te nemen. Hopelijk zal het jongetje nu een plek krijgen waar hij zich goed kan ontwikkelen en zichzelf kan ontplooien. Hoe de discussie namelijk ook gaat en wie de zwarte piet ook krijgt toegespeeld, het belangrijkste zijn de kinderen waar de discussie overgaan. Kinderen hebben het recht op een veilige omgeving en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

5 reacties op “Weer de zwarte piet naar Bureau Jeugdzorg”

Wederom worden wij weer op het hart gedrukt dat de ingang van het Jeugdzorgbeleid gefundeerd moet worden met het opmaken van een proces-verbaal bij de politie voordat er een spoedbeschikking per fax aangevraagd en verstrekt wordt door de civiele kinderrechter.

Het word tijd dat de kinderrechter in de gelegenheid word gesteld om de wet te toetsen.

Dat kan alleen wanneer Justitie (LEES: KINDERBESCHERMING) wel aan waarheidsvinding gaat doen, en is het proces-verbaal zeker ter bescherming en in het belang van het kind.

Dus het Jeugdzorgbeleid moet onder het strafrecht gaan vallen i.p.v onder Civiel zoals het nu is.

Prof. drs Peter Hoefnagels en nog aantal deskundigers zijn met me eens dat bewust werken aan oudervervreemding en het doorsnijden van de bloedbanden het P.A.S syndroom in de hand gewerkt word hier sprake is van zware kindermishandeling en een bedreiging voor de volksgezondheid..andere woorden: Rouvoet moet straks gedagvaard gaan worden en voor de rechter verschijnen wegens verdachte kindermishandeling en handel.

Wat ook erg zorgelijk is is het feit dat de Secretaris-Generaal van Justitie Joris D. al meer dan 14 jaar zwaar verdacht word van kinderhandel en pedofilie.

En bovendien al jaren in opspraak is in onze samenleving,
dus Chantabel is en ontdanks dit alles toch in functie mag blijven.

Terwijl, zie onderstaande reactie’s ten aanzien van waarheidsvinding binnen het Justitie en hiermee het geloofwaardigheid in de rechtspraak voor velen ter discusie staat of er nog wel sprake is van een rechtstaat.

Quote Moniek>
Helaas is het nog heel ingewikkeld, ook als Jeugdzorg, om een kind uit huis te laten halen. Gelukkig zijn die regels scherp, zodat er niet ten onrechte kinderen uit huis geplaatst worden.
<End quote

Hoeveel zaken wil je onder ogen krijgen die het tegendeel BEWIJZEN?
Dan nog de gevallen waar de kinderen met een spoedmachtiging UHP gaan na een ‘anonieme en valse ‘ AMK melding en waar ACHTERAF gekeken wordt wat de waarheid is en óf er zorgen zijn/waren. Ook hier vele gevallen waar niets aan de hand bleek maar waar de kinderen wél onterecht UHP waren/zijn.

Dit zijn dan ook geen incidenten maar het is de dagelijkse gang van zaken dat er kinderen onterecht UHP gaan. En natuurlijk kan en mag een gezinshulp niet op eigen houtje een kind weghalen bij de verzorgende ouder zonder toestemming, van de moeder in dit geval. Dit is en blijft volgens de letter van de Wet strafbaar als ontvoering en niemand mag eigen rechter spelen, nooit. Dan zijn de kinderen aan de goden overgeleverd en is het afwachten wanneer je eigen kind weggeroofd wordt door een toevallige omstander. Dus ja dat Jeugdzorg dit negatieve geluid weer over zichzelf afroept is dat niet zo gek

Moniek, wat moeten we dan doen met een melding die binnenkomt bij het AMK? Niets? Omdat we nog te weinig kunnen bewijzen? Omdat we gaan wachten op de uitkomst van het onderzoek bij de RvdK (waar een wachtlijst is)?? Wanneer het dan misgaat krijgt BJZ het verwijt dat er NIET opgetreden wordt.

Wanneer de zorgen zo ernstig lijken en er geen tijd is om dit vooraf te onderzoeken moet er meteen opgetreden kunnen worden. In sommige zaken gaat dat inderdaad met een spoedmachtiging UHP. Dat betekent dat de RECHTER bepaalt of de informatie die BJZ heeft, voldoende is hiervoor.

En maar bezuinigen op de jeugdzorg, hoppakee wéér een andere vorm om de jeugdhulpverlening in te delen (Rouwvoet met zijn plannen), met minder mensen en minder geld om te kunnen doen wat we moeten doen. Caseload ophogen? Want dán zal het ineens wel lukken om alles in de gaten te kunnen houden? Om op tijd te rapporteren om het geld binnen te blijven krijgen en te laten zien dat je goed werk doet?
Rouwvoet, leer nou eens van wat er al is gedaan en probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden.

Ik denk dat BJZ het nooit goed kan doen. De misstappen komen uitgebreid in de media. Natuurlijk heeft elk mensenwerk etische dilemma’s, toch kies ik er dan voor om een kind uit bescherming uit huis te plaatsen als een onderzoek niet kan wachten. Liever 1x te vaak dan 1x te weinig.

Ook instanties waar BJZ mee te maken hebben bemoeilijken het werk. Zoals de rechtbank. Niet alles kan en mag BJZ doen in het vrijwillige kader, dus gaat dit naar de rechter. Hoe lang liggen daar zaken op de stapel? Voordat er TOESTEMMING wordt gegeven om hulp te bieden?

Nog iets. De bureaucratie maakt dat het werk toetsbaar is, dat vind ik positief.
Maar wanneer, zoals in mijn tak van BJZ, een jongere wordt opgepakt wegens een misdrijf en er EINDELIJK via de gedwongen weg aandacht komt voor het kind en het gezin omdat ze vrijwillig niet willen… Dan komt er een PV, pas maanden later wordt de jongere gedagvaard, allerlei overleggen met betrokken instanties gaan hieraan vooraf (want het gezin is natuurlijk al lang in beeld maar we ‘mogen’ nog niets). Er gaat te veel tijd overheen waardoor problemen enkel groter worden.

Ik vind niet dat er net als nu te vaak zomaar naar BJZ kan worden gewezen als er iets mis gaat.
Ik vind ook dat BJZ meer voorlichting mag geven over hoe het WEL gaat, niet verdedigen maar UITLEGGEN, cijfers laten zien, processen uitleggen, welke stappen loopt BJZ.
Zodat het voor de maatschappij inzichtelijk is hoe de hulpverlening werkt in plaats van de spookverhalen die nu bestaan zoals van Moniek, die nota bene juriste is en durft te zeggen dat onterechte UHP dagelijkse gang van zaken is.

de zwarte piet toe delen ik kan uit eigen ervaring spreken van de vele fouten nu en in verleden zijn gemaakt door de jeugdzorg en dat er van hun uit vaak niet aan afspraken wordt gehouden in mijn en het leven van mijn dochtertje is nu 3 jaar weg gegooid wat nooit meer terug te draaien is en zelfs al geven ze hun eigen fouten toe veranderd er niks je krijgt een sorry die nergens opslaat want er is niks van gemeend en als je er ergen sorry voor zegt wil je wat er fout gaat ook veranderen lijkt me kan iedereen die iemand de ander tegen de scheen aan schopt sorry zeggen en dan is die schop nooit uit gedeeld ik zeg sorry als ik ook mijn fout kan veranderen of zorg er voor dat het niet meer voorkomt.maar een sorry van de jeugdzorg is een sorry die niet gemeend is.spreek eens met ouders en kinderen die dit mee maken en zeg dan nog eens dat jeugdzorg de zwarte piet toegewezen krijgt voor mij is de jeugdzorg niks anders dan de zwart piet die helaas niet naar spanje toe gaat.en als ze eens minder fouten maken zou het zwarte pieten ook niet aan de orde zijn.

maar er zijn ook mensen die goed bezig zijn,en die krijgen haar of zij kind,niet naar huis terug,men blijft te veel in het verleden hangen,van de ouder[s],men komt afspraken niet na,dat wordt gewoon met een sorry vergeten.enz enz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.