Onderzoek vindt ADHD in genen

De kinderen met ADHD blijken een bepaalde afwijking te hebben. In een chromosoom missen ze bepaalde DNA-delen of ze hebben die juist dubbel, aldus onderzoekers van de Cardiff Universiteit. Er werd al jaren vermoed dat ADHD een genetische oorzaak zou kunnen hebben, omdat het vaak in de familie blijkt te zitten. Nu is de eerste directe genetische link gevonden.

Cotan beoordeling van de WPPSI-III NL uitgesteld

Zoals ik al eerder berichtte verwachte de Cotan dat in februari de beoordeling kon plaats vinden van de nieuwe WPPSI, de WPPSI-III NL. Na contact met de Cotan blijkt dat er nog informatie door de uitgever aangeleverd moet worden. De Cotan vermoedt een uitstel van twee maanden en hoopt in april de beoordeling te kunnen […]

De rol van ouder-kind relatie op de ontwikkeling van opstandig en agressief gedrag

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van agressie. De leeftijdsgroep van nul tot vier jaar staat centraal. Een belangrijk aspect voor de ontwikkeling van agressie bij deze leeftijdsgroep is de ouder-kind relatie. Dit is een breed construct. Een ouder-kind relatie kun je zien als een dyade waarin wederkerigheid een belangrijke plaats inneemt. Over het algemeen geldt dat een positieve ouder-kind relatie samenhangt met een positieve ontwikkeling. Een negatieve ouder-kind interactie leidt tot negatieve ontwikkelingsuitkomsten als agressie. Een belangrijk aspect van de ouder-kind relatie is de attributies die ouders maken. Dit is belangrijk, omdat de interactiestijl en opvoeding van ouders afhankelijk hiervan is. Ook sekse van het kind speelt in behoorlijk wat onderzoeken een rol. Toch blijkt uit de mega-studie van Sternberg (2006) dat hier geen sprake van is.