Kan de jeugdzorg en het jeugdbeleid beter? Een interview met rechter Salomon

Op 7 maart jongstleden zond de NRCV een documentaire uit over kinderrechters. De filmmakers, Meral Uslu en Maria Mok filmde een zestal Nederlandse kinderrechters en hun jeugdige cliĆ«nten. De filmmakers kregen een unieke toestemming om te filmen achter de schermen van kinderrechtzittingen. Een van de kinderrechters die gefilmd werd tijdens zijn werk is rechter Salomon. […]

Passend onderwijs: haalbaar?

Na al enkele keren bericht te hebben over de plannen van het kabinet voorpassend onderwijs en de ophef die deze plannen veroorzaken, nu maar weer eens een bericht met de huidige stand van zaken. Waar gaat het nu allemaal om? Eind januari 2011 werd bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een structurele […]

Weer de zwarte piet naar Bureau Jeugdzorg

Wederom is Bureau Jeugdzorg negatief in het nieuws. Er wordt hen verweten niet opgetreden te hebben, waardoor een pedagogische medewerkster een kind uit huis haalde. Is het terecht om weer Bureau Jeugdzorg de schuld te geven? En mag een pedagogische medewerkster een kind zomaar uit huis halen als hulpverleningsinstanties niet handelen?

Nieuwe inzichten wat betreft ADHD

Er wordt in de wetenschap nog veel onderzoek gedaan nar ADHD en de daarbij horende interferentie, inhibitie en impulsiviteit. In dit artikel worden er twee verschillende proefschriften van Van Mourik en Lansbergen besproken met nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Uit de onderzoeken van deze onderzoeksters komt het belang naar voren waarom er steeds onderzoek gedaan moet worden. Van Mourik toont namelijk aan dat kinderen met ADHD juist beter presteren als er nieuwe geluiden te horen zijn. Lansbergen toont aan dat impulsiviteit niet per se betekent dat er sprake is van een onvermogen tot inhibitie. Beide onderzoeksters geven weer nieuwe inzichten van ADHD.

DSM-V

Sinds en week is op het internet de voorpublicatie van de DSM-V beschikbaar. Er zijn veel veranderingen in aantocht. Critici van de DSM-IV zijn blij met een wat mindere onderverdelingen. Andere zijn het er niet mee eens dat bepaal,de onderverdelingen verdwijnen. Tevens zijn er nieuwe stoornissen in aantocht en zullen andere weer verdwijnen. Kortom, de nieuwe DSM-V zal nog tot veel discussies gaan leiden.

Welke titel voer je?

Er is verwarring over welke titel een psycholoog moet voeren. Sinds 1993 is de titel psycholoog niet meer beschermt. Het NIP heeft zich hard gemaakt om wel beschermde titels te krijgen. Destemeer zijn zij erop gebrand onjuist gebruik van titels, met name i.o. titels, hard aan te pakken. Hoe voert een psycholoog die in oplieding is nu op een juiste manier zijn titel?