Test reviews

Op deze pagina zal per onderzoeksgebied enkele testen besproken gaan worden. Er zal kort uiteengezet wat de doelgroep, meetpretentie en Cotan-beoordeling is. Er zal aandacht zijn voor intelligentie, neuropsychologie en dyslexie-onderzoek.

Test review: AVI

Moniek Coorn-Baaij : 23 januari 2011 17:40 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

Bij de AVI-toetskaarten gaat het vooral om de vlotheid waarmee leerlingen teksten kunnen verklanken. Het pakket bevat 11 leeskaarten: AVI-M3, AVI-E3, AVI-M4, AVI-E4, AVI-M5, AVI-E5, AVI-M6, AVI-E6, AVI-M7 en AVI-E7 en AVI-Plus. Iedere kaart is er in twee versies. Op de kaarten staan teksten; deze lopen op in leesmoeilijkheid. Wanneer u de AVI bestelt krijgt u het samen in een map met de DMT.
De AVI en DMT  wordt uitgegeven door Cito en kost €100,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal:goed
Kwaliteit van de handleiding:  goed
Normen: goed
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: nvt (niet bedoeld om te voorspellen)

Eigen ervaring:
Het AVI-lezen en de Drie MinutenToets doen erg denken aan de basisschooltijd. Op de score formulieren kunnen de fouten eenvoudig bijgehouden worden evenals de tijdregistratie. Ook staan er duidelijke afbreekregels op, namelijk het is in één oogopslag duidelijk wanneer het kind op frustratieniveau scoort en er dus gestopt wordt met aanbieden van kaarten. Het is wel fijn om te weten op welk niveau het kind op school scoort.

Reageer»

Test review: Dyslexie screening test

Moniek Coorn-Baaij : 20 januari 2011 17:18 : Leerstoornis, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De Dyslexie screeningstest, ofwel DST, bepaald de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is. De test kan gebruikt worden bij kinderen van 6;6 tot 16;6 jaar. De test bestaat uit 11 subtests waarvan 3 van deze een specifieke indicatie en kan worden aangeduid als classificerende diagnostische subtests (* achter subtests). De andere subtests worden opgenomen vanwege mogelijke bestaande samenhang met dyslexie. De 11 subtests zijn:

 1. Plaatjes en Letters benoemen
 2. Kralen Rijgen
 3. Woorden Lezen*
 4. Lichamelijke Stabiliteit
 5. Klanksplitsing en Letterverwisseling
 6. Twee Minuten Spelling*
 7. Cijferreeksen Achterwaarts
 8. Onzinwoorden Lezen
 9. Eén Minuut Schrijven*

10.  Woordenschat

11.  Taalkundige Begrippen

De afnameduur is ongeveer 30 minuten.  De Dyslexie screeningtest wordt uitgegeven door Pearson en kost €198,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
Kwaliteit van de testmateriaal: voldoende
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  voldoende
Betrouwbaarheid:  voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: voldoende

Eigen ervaring:

Sindskort neem ik dyslexie onderzoeken af en is de DST een standaard onderdeel van de testafname. Hoewel er vooraf al aan het onderzoek al een korte screening op basis van hert hardnekkigheidscriterium (zoals beschreven in het dyslexie-protocol) gebruik ik deze test als een soort van aanvullende screening. Ik neem niet alle subtesten af, maar alleen de subtest 5 tot en met 11. De subtests zijn aantrekkelijk voor de kinderen. Wel vinden ze het vaak lastig, omdat ze juist met dit soort taken moeite hebben vanuit de mogelijke dyslexie.

1 reactie »

Test review: De BADS-C

Moniek Coorn-Baaij : 14 januari 2011 17:04 : ADHD, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De BADS-C meet problemen in het dagelijks functioneren die voortkomen vanuit plannings- en organisatiestoornissen bij kinderen tussen de 8 en 16 jaar. De BADS-C bestaat uit 5 subtests: Speelkaartentest, Watertest, Sleutel-zoektest, Dieterntuin-plattegrondtest en de Zes-delentest. Tevens wordt de DEX-vragenlijst erbij geleverd, Deze vragenlijst bestaat uit 20 vragen die door een volwassene die het kind goed kent, wordt ingeveuld. De afname duur is variabel.
De BADS-C wordt uitgegeven door Pearson en kost €902,02 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Geen beoordeling

Eigen ervaring:
De BADS-C is een aantrekkelijke test voor kinderen. De uitleg kan op een speelse manier waardoor ook de jonge kinderen de uitleg goed begrijpen. Zelf gebruik ik vaak enkele onderdelen uit de BADS-C tijdens een neuropsychologisch onderzoek, met name de Dierentuin plattegrondtest en de Sleutelzoek-test. Bij de pubers gebruik ik ook vaak de Zes-delentest om te bekijken hoe goed ze kunnen plannen. Het scoren gaat eenvoudig en in het scoorboekje kun je eenvoudig de gehanteerde strategieën van het kind scoren. Dit is weer handig voor de kwantitatieve beschrijving van de tests. Een groot voordeel is dat de normscores rekening houden met het intelligentieniveau van het kind. Zo kunnen er iets meer betrouwbare uitspraken gedaan worden over het niveau van executieve functioneren afgezet tegen cognitieve vermogens. Immers, aan een kind met bovengemiddelde intelligentie mogen we andere eisen stellen aan het niveau van executief functioneren dan bij kinderen met een benedengemiddelde intelligentie.

Reageer»

Test review: De Bourdon-Vos Test

Moniek Coorn-Baaij : 9 januari 2011 16:38 : ADHD, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De Bourdon-Vos Test is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar waarbij men de aandacht en concentratie wil meten. De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 24 stipsfiguren. Het kind moet zo snel mogelijk bepaalde figuren doorstrepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid wordt gemeten. De test wordt individueel afgenomen en de afnameduur is variabel.

De Bourdon-Vos-Test wordt uitgegeven door Pearson en kost ongeveer  260,- incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal:  goed
Kwaliteit van de handleiding: voldoende
Normen: onvoldoende (verouderd)
Betrouwbaarheid: voldoende
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit:   onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
Wanneer ik de Bourdon-Vos introduceer geef ik vaak bij het kind aan dat het niet zo’n leuke test is. Veel kinderen beginnen vaak enthousiast, maar vinden al snel dat de taak saai is. De scoorsleutels maken het scoren eenvoudig. Tevens zijn de normtabellen goed af te lezen. Wel jammer dat de normen verouderd zijn, waardoor er geen betrouwbare kwalitatieve analyse gedaan kan worden. Zelf vind ik de observaties heel belangrijk bij deze test. Je observaties kan je dan weer mooi afzetten tegen de grafiek van regeltijden zodat je hypothesen kan toetsen aan de hand van de grafiek en observaties.

10 reacties »

Test Review: TEA-Ch

Moniek Coorn-Baaij : 2 januari 2011 16:25 : ADHD, Onderzoeksmateriaal, Test review

Informatie van de testuitgever

De TEA-Ch is een aantrekkelijke test voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar oud bij wie er vermoedens zijn van aandachtsproblemen. Er zijn 9 subtesten die volgehouden aandacht (Geheime Code & Tel Mee!), aandachtscontrole/switching (Trollen Tellen en Omgekeerde Wereld), verdeelde aandacht (Ruimteschepen DT & Tel Mee! DT) en selectieve aandacht (Ruimteschepen & Speurtocht). Tevens is er een taak die responsinhibitie meet (Loop, sta stil!). Er zijn 5 auditieve subtesten die op een CD zijn gezet.  De test bevat een supplement met een zeer uitgebreide Nederlandse/Vlaamse normering.

De TEA-CH  wordt uitgegeven door Pearson en kost €697,94 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal:  goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: onvoldoende
Betrouwbaarheid: onvoldoende
Begripsvaliditeit: onvoldoende (te weinig onderzoek)
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (te weinig onderzoek)

Eigen ervaring:
Bij vermoedens van aandachts- en concentratieproblemen neem ik geregeld de TEA-Ch af. Het is een zeer aantrekkelijke test waardoor kinderen de gehele afname volhouden. Doordat de subtests aantrekkelijk zijn ze ook fijn om uit te leggen aan de kinderen. Helaas zijn de normen niet betrouwbaar waardoor een kwalitatieve beschrijving ook niet betrouwbaar is. Persoonlijk vind ik de kwalitatieve beschrijving zoals taakaanpak, motivatie en aandacht, bij deze test nog belangrijk dan de behaalde normscores. Tevens is het jammer dat kinderen met een bovengemiddeld intelligentie of hoger, kwalitatief gezien vaak geen uitvallende scores hebben. Dit is voor ouders erg verwarrend en vraagt dus extra uitleg van mij als behandelaar.

22 reacties »

Test Review: SON-R 5,5 – 17 jaar

Moniek Coorn-Baaij : 30 december 2010 19:05 : Test review

Informatie van de testuitgever

De SON-R 5½-17 is een non-verbale intelligentietest voor kinderen tussen de 5½ en 17 jaar. Het taalniveau speelt bij de afname van de test geen rol. De complete tests bestaat uit zeven subtests. Inhoudelijk kunnen de subtests in vier groepen worden ingedeeld:

 • Abstract redeneren met als subtests Categorieën en Analogieën. Beide subtests bestaan uit circa 30 meerkeuze opgaven.
 • Concreet redeneren met als subtests Situaties en Stripverhalen. Situaties bestaat uit meerkeuze opgaven, Stripverhalen is een ‘doe-opdracht’.
 • Ruimtelijk inzicht met als subtests Mozaïeken en Patronen. Beide subtests zijn doe-opdrachten’.
 • Perceptie met als subtest Zoekplaten, ook een doe-opdracht’.

De test kan ook in verkorte vorm worden afgenomen. De verkorte versie bestaat uit:

 • Abstract redeneren: Categorieën en Analogieën
 • Concreet redeneren: Situaties
 • Ruimtelijk inzicht: Mozaïeken

De afname duurt ongveer 90 minuten voor de gehele test en 45 minuten voor de verkorte versie.
De SON-R 5½ – 17wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €1175,-  excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: onvoldoende (normen zijn verouderd)
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: goed

Eigen ervaring:
Ik heb deze test nog nooit afgenomen.

Reageer»

Test Review: SON-R 2,5- 7 jaar

Moniek Coorn-Baaij : 27 december 2010 18:58 : Test review

Informatie van de testuitgever

De SON-R 2½-7 is een niet verbale intelligentietest voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 7 jaar oud. Doordat het een gehele non-verbale test is, is de SON-R 2 1/2 -7 jaar uitermate geschikt voor kinderen met een beperking in hun verbale vermogens of allochtone kinderen. De test bestaat uit zes subtests met elk ongeveer 15 items: Mozaïeken, Categorieën, Puzzels, Analogieën, Situaties en Patronen. De afname duurt ongeveer 40 tot 60 minuten. Hogrefe is momenteel bezig met nieuwe normen waarbij rekening gehouden wordt met het Flynn-effect.
De SON- R 2½-7 jaar  wordt uitgegeven door Hogrefe en kost €1240,-  excl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  goed (maar wel verouderd)
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: goed

Eigen ervaring:
De SON-R is een prettige test om af te nemen. De subtests zijn duidelijk en nemen gemakkelijk af. Ook zijn ze uitnodigend voor de kinderen. Ik mis echter wel verbale onderdelen, met name wanneer de SON-R bij kleuters wordt afgenomen zonder verbale problemen. Zelf kies ik daarvoor liever voor de nieuwe WPPSI-III NL.

1 reactie »

Test review: RAKIT

Moniek Coorn-Baaij : 23 december 2010 18:46 : Test review

Informatie van de testuitgever
De RAKTI is een intelligentietest voor kinderen vanaf 4 jaar en 2 maanden tot en met 11 jaar en 1 maand. De test bestaat uit 12 subtests: Figuur Herkennen, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven, Analogieën, Kwantiteit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, Ideeënproductie en Vertelplaat. De verkorte vorm heeft 6 subtests. De afname duur loopt uiteen van 45 minuten tot 150 minuten, afhankelijk van welke vorm er afgenomen wordt.

In 2011 wordt de RAKIT-2 verwacht met nieuwe normen, nieuw valideringsonderzoek en betrouwbaarheidsonderzoek.

De RAKIT wordt uitgegeven door Pearson en kost €1529,67 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: goed
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen: onvoldoende (verouderd waardoor niet meer bruikbaar)
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: goed
Criteriumvaliditeit: goed

Eigen ervaring:
Ik gebruikte de RAKIT in mijn vorige werksetting voor een IQ-bepaling van kinderen waarbij een lager IQ werd verwacht en er plaatsing op het SBO gewenst was. De RAKIT was destijds beter gevalideerd dan de WPPSI-R. Momenteel gebruik ik de RAKIT nauwelijks, omdat de normen sterk verouderd zijn en er beter alternatieven zijn, namelijk de WPPSI-III NL of de SON-R. Ik vond het wel prettig van de RAKIT dat de materialen zeer uitnodigend zijn. Doolhoven is voor de kleintjes nog best moeilijk vanwege de motorische onhandigheid de kleuters vaak nog hebben. Verder neemt de RAKTI makkelijk af en is de handleiding erg duidelijk wat betreft de instructies.
In 2011 komt de herziene versie van de RAKIT. Ik ben erg benieuwd, omdat de RAKIT fijner in afnemen is dan de SON-R of de WPPSI-III NL.

Reageer»

Test review: WAIS-III NL

Moniek Coorn-Baaij : 16 december 2010 17:28 : Test review

Informatie van de testuitgever
De WAIS-III NL is ontwikkeld om de algemene intelligentie te bepalen. De test is bedoeld voor volwassenen van 16 tot en met 85 jaar. De test bestaat uit 16 subtests, waarvan er 2 optioneel zijn: Onvolledige Tekeningen, Woordenschat, Symbool Substitutie, Overeenkomsten, Blokpatronen, Rekenen, Matrix Redeneren, Cijferreeksen, Informatie, Plaatjes Ordenen, Begrijpen, Symbool Zoeken, Cijfers en Letters, Figuur Leggen, Symbool Kopiëren (optioneel) en Symbool Substitutie/Incidenteel leren (optioneel). De test wordt individueel afgenomen en neen afname duurt tussen de 60 en 90 minuten.
De WAIS-III NL wordt uitgegeven door Pearson en kost €1746,62 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
Kwaliteit van de testmateriaal: goed
Kwaliteit van de handleiding: goed
Normen:  voldoende
Betrouwbaarheid: goed
Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit: onvoldoende (geen onderzoek)

Eigen ervaring:
De WAIS is een prettige test om af te nemen. Met behulp van de scorehulp van Kaldenbach kan eenvoudig de interne consistentie bepaald worden. Zelf vind ik het prettig om de optionele subtests wel af te nemen. Ik red het echter niet binnen de tijd die Pearson aangeeft. Inclusief een kwartier koffiepauze, ben ik al gauw 90 tot 120 minuten bezig. De afwisseling tussen de subtests is fijn. Voor mijn gevoel geeft deze test en goed beeld van iemands intelligentie.

2 reacties »

Test review: WPPSI-III-NL

Moniek Coorn-Baaij : 12 december 2010 14:42 : Test review

Informatie van de testuitgever
De WPPSI-III NL is de opvolger van de WPPSI-R. De test is bedoeld voor kinderen van 2;6 t/m 7;11 jaar oud. De test bevat een batterij voor hele jonge kinderen (2;6 -3;11 jaar) die bestaat uit 4 kernsubtests (Receptieve Woordenschat, Informatie, Blokpatronen, Figuur Leggen) en 1 aanvullende subtest (Plaatjes Benoemen). Voor de oudere kinderen (4;0 – 7;11 jaar) worden er 7 kernsubtests afgenomen (Woordenschat, Informatie, Woord Redeneren, Blokpatronen, Matrix Redeneren, Plaatjes Concepten, Substitutie) en er kunnen 5 aanvullende subtests afgenomen worden (Symbool Zoeken, Begrijpen, Onvolledige Tekeningen, Overeenkomsten, Figuur Leggen) en 2 optionele subtests ( Receptieve Woordenschat en Plaatjes benoemen. De test meet een totaal IQ, een perfromaal IQ, een verbaal IQ en een Algemene Taalindex. Voor de oudere kinderen kan ook de Verwerkingssnelheid gemeten worden. De test wordt individueel afgenomen. De afname voor de jonge kinderen is ongeveer 35 minuten tot 45 minuten. Voor de oudere kinderen duurt de afname van de kernsubtests tussen de 40 en 50 minuten. Het afnemen van de optionele subtest en de 5 andere subtests duurt gemiddeld 30 tot 40 minuten.
De WPPSI-III NL wordt uitgegeven door Pearson en kost €2082,50 incl. BTW.

Cotanbeoordeling

Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
Kwaliteit van de testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Goed
Normen: Voldoende
Betrouwbaarheid:  Voldoende (interpretatie op subtestniveau wordt afgeraden)
Begripsvaliditeit: Voldoende
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende (te weinig onderzoek)

Eigen ervaring:
De WPPSI-III NL lijkt nu meer op de WISC-III NL. Voor mijn gevoel is het nu meer een intelligentietest. Sommige onderdelen zijn nog best lastig voor de kinderen, zoals Symbool Zoeken of Substitutie. Kleuters zijn nog niet echt gewend om op deze manier te werken. Voor mijn gevoel scoren kinderen ook aanzienlijk lager dan ik verwacht. Het materiaal vind ik heel aantrekkelijk en is uitnodigend voor kinderen. Al met al een goede verbetering om op jonge leeftijd al een gedegen IQ-bepaling te doen.

Reageer»
« Page 1, 2, 3, 4, 5 »

Categorieën

Archief